В прегръдките на дъбовите склонове!

Ценоразписи

Ценоразпис обект 2319 - отдел 294 "д"
Ценоразпис за продажба на дървесина от обект № 2315-
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица от обект 2319 и обект 2320.
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица от обект 2319 и обект 2320.
Ценоразпис за нощувка в горски дом Шиндар-моля
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически и юридически лица от обект 2317 и 2318
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОБЕКТ 2215
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОБЕКТ 2216c
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен горски склад от обект № 2228с -за публикуване на страницата на ТП ДГС Ихтиман
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ от временен горски склад от обект № 2226
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ от временен горски склад от обект № 2224-за публикуване на страницата на ТП ДГС Ихтиман
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОБЕКТ 2223 КЪМ 09,08,2023
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОБЕКТ 2222
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОБЕКТ 2223