В прегръдките на дъбовите склонове!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Ихтиман

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29684.00 Първа: 14.07.2021
Втора: 14.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3782.00 Първа: 08.03.2021
Втора: 08.03.2021