В прегръдките на дъбовите склонове!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Ихтиман

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7606.00 Първа: 30.11.2023
Втора: 30.11.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2322 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19264.00 Първа: 13.07.2023
Втора: 13.07.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2321 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 58443.00 Първа: 13.07.2023
Втора: 13.07.2023