В прегръдките на дъбовите склонове!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Ихтиман

Обект: 2001 Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 299847.00 Първа: 15.05.2020
Втора: 15.05.2020