В прегръдките на дъбовите склонове!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Ихтиман

Обект: 2202ЮЗД Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 184353.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37047.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11979.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12103.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11780.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23754.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2201Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 107203.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022