В прегръдките на дъбовите склонове!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Ихтиман

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56658.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71385.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15580.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25337.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34470.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2418 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19523.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2417МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47602.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2410МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33265.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 31599.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2416МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37133.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28250.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36462.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39016.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39786.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40950.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28730.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26450.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19348.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22720.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2413МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22461.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14637.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28302.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 24.01.1990

ДГС Ихтиман

Обект: 2401 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44329.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024