В прегръдките на дъбовите склонове!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Ихтиман

Обект: 2217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21099.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34944.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71409.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10413.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022