В прегръдките на дъбовите склонове!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Ихтиман

Обект: 2107с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 720.00 Първа: 18.10.2021
Втора: 18.10.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20940.00 Първа: 07.10.2021
Втора: 07.10.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2105ср Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1800.00 Първа: 09.07.2021
Втора: 09.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11700.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14640.00 Първа: 01.01.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10620.00 Първа: 21.04.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 750.00 Първа: 01.03.2021