В прегръдките на дъбовите склонове!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Ихтиман

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20244.00 Първа: 26.07.2023
Втора: 26.07.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35322.00 Първа: 26.07.2023
Втора: 26.07.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 61011.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 39198.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 2300 д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46322.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2316с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2925.00 Първа: 01.02.2023
Втора: 01.02.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 73800.00 Първа: 13.02.2023
Втора: 13.02.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62862.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37704.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60052.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21596.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18675.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 113109.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 28440.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 12465.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21796.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32502.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16573.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25275.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26979.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25370.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023