В прегръдките на дъбовите склонове!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Ихтиман

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1755.00 Първа: 22.05.2024
Втора: 22.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20729.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32516.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024