В прегръдките на дъбовите склонове!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Ихтиман

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 171388.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 98780.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 157672.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2311 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61472.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2310 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53144.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2309 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 302710.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82693.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36143.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54734.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78846.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40016.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65959.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65822.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 76764.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023