В прегръдките на дъбовите склонове!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Ихтиман

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30976.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 01.01.1970