В прегръдките на дъбовите склонове!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Ихтиман

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 206980.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129934.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44250.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34818.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23062.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13542.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26077.00 Първа: 31.08.2021
Втора: 31.08.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26304.00 Първа: 31.08.2021
Втора: 31.08.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40809.00 Първа: 31.08.2021
Втора: 31.08.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2001Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 328957.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2103 Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 66803.00 Първа: 03.02.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17056.00 Първа: 04.01.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 53502.00 Първа: 04.01.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 95683.00 Първа: 04.01.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 125100.00 Първа: 04.01.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30797.00 Първа: 17.12.2020

ДГС Ихтиман

Обект: 216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34469.00 Първа: 17.12.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23502.00 Първа: 17.12.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27663.00 Първа: 17.12.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21176.00 Първа: 17.12.2020

ДГС Ихтиман

Обект: 212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17282.00 Първа: 17.12.2020

ДГС Ихтиман

Обект: 211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 89420.00 Първа: 17.12.2020