В прегръдките на дъбовите склонове!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Ихтиман

Обект: 241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40396.64 Първа: 13.03.2024
Втора: 13.03.2024