В прегръдките на дъбовите склонове!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Ихтиман

Обект: 221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2988.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022